Cờ Đỏ đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội 

Trong 3 tháng đầu năm 2023, huyện Cờ Đỏ nỗ lực thực hiện đạt và vượt theo tiến độ đối với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

Hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Cờ Đỏ được đầu tư phát triển.

Tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, huyện đã kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện tốt các công trình xây dựng cơ bản (XDCB) và giải ngân vốn đầu tư công. Qua những tháng đầu năm 2023, huyện tiếp tục có thêm những công trình đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng quan trọng được hoàn thành và sắp hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần tạo sự đổi mới, phát triển cho bộ mặt nông thôn tại các xã và đô thị trung tâm huyện. Đến ngày 16-3-2023, tỷ lệ giải ngân vốn XDCB trên địa bàn huyện được 72,74 tỉ đồng, đạt 41,04% kế hoạch vốn. Thu ngân sách tại huyện cũng đạt được kết quả khá tốt, với nguồn thu đạt 28,58 tỉ đồng, đạt 34,43% dự toán năm. Chi ngân sách được 186,53tỉ đồng, đạt 27,36% dự toán năm, trong đó chi XDCB được 72,74 tỉ đồng, đạt 41,04% kế hoạch.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Cờ Đỏ là đơn vị được huyện giao phần lớn kế hoạch vốn để thực hiện các công trình XDCB. Theo ông Nguyễn Quốc An, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Cờ Đỏ, năm 2023 Ban được giao kế hoạch vốn XDCB 144,84 tỉ đồng và Ban quyết tâm giải ngân vốn đạt theo kế hoạch. Với nguồn vốn trên, Ban tập trung thi công 16 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ các công trình này trong năm nay. Đồng thời, Ban dự kiến khởi công mới 9 công trình trong năm nay. Các công trình này chủ yếu nâng cấp các tuyến đường giao thông, trường học, hệ thống chiếu sáng công cộng, nâng cấp sửa chữa trụ sở các cơ quan đơn vị…nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, chỉnh trang đô thị và xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

Nhiều ngành và lĩnh vực phát triển kinh tế  đã duy trì được đà tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo UBND huyện Cờ Đỏ, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Cờ Đỏ trong 3 tháng đầu năm 2023 ước đạt 640,82 tỉ đồng, đạt 24,75% so với kế hoạch, tăng 4,82% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị bán lẻ các sản phẩm hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn huyện ước đạt 1.290,63 tỉ đồng, đạt 30,59% kế hoạch, tăng 7,75% so với cùng kỳ năm 2022. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân cũng được huyện thực hiện tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tiếp tục được quan tâm duy trì. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 75,26% (tính đến ngày 16-3). Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 3.466 người, đạt 82,33% kế hoạch giao. Huyện đã chi hỗ trợ kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 7,71 tỉ đồng. Tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.283 lao động. Huyện hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, an toàn đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định.

Đầu năm đến nay, các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại huyện tiếp tục duy trì phát triển và đạt được nhiều thắng lợi, nhất là đối với sản xuất lúa. Ông Lưu Văn Đình, thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp An Phú, cho biết: “Vụ đông xuân 2022-2023, lúa không chỉ trúng mùa, trúng giá mà chi phí sản xuất còn được kéo giảm nhờ áp dụng cơ giới hóa và các tiến bộ kỹ thuật. Nhiều nông dân trồng lúa tại huyện đã đạt được mức lợi nhuận cao kỷ lục từ trước nay, với mức lời từ 4-5,6 triệu đồng/công, thậm chí cao hơn. 13 công lúa sạ giống Đài Thơm 8 của tôi trong vụ đông xuân đạt năng suất 1,2 tấn lúa tươi/công và bán được giá 6.800 đồng/kg, tính ra tôi có lời 5,6 triệu đồng/công tầm lớn 1.300m2, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hiện tôi cũng đã xuống giống vụ hè thu 2023 và lúa đang phát triển rất tốt”. Huyện Cờ Đỏ đã sản xuất lúa vụ đông xuân 2022-2023 được hơn 20.512ha, với năng suất bình quân 7,44 tấn/ha, sản lượng đạt 160.595 tấn. Đến nay, huyện đã xuống giống lúa vụ hè thu được 16.466ha.

Theo bà Trần Thị Nhung Em, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp bên cạnh phát huy nhân rộng mô hình “cánh đồng lớn” trong sản xuất lúa gắn với hợp đồng bao tiêu của doanh nghiệp, các cấp chính quyền tại Cờ Đỏ cũng tích cực hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất tại các địa phương trên địa bàn. Huyện có tổng diện tích vườn cây ăn trái đạt hơn 4.801ha. Diện tích xuống giống gieo trồng rau màu trong những tháng qua đạt hơn 2.517ha. Diện tích thả nuôi các loại thủy sản được 1.310,9ha và phát triển đàn gia súc, gia cầm với tổng đàn đạt 315.499 con.

UBND huyện Cờ Đỏ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các công tác phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm. Đặc biệt, đối với lĩnh vực kinh tế, chú ý tổ chức tốt việc xuất lúa, rau màu, thủy sản và cây ăn trái, đặc biệt chăm sóc lúa hè thu 2023 gắn với thúc đẩy liên kết sản xuất, bao tiêu lúa của các doanh nghiệp. Quan tâm đầu tư, thực hiện các công trình thủy lợi nhằm chủ động nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trên địa bàn. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các tuyến giao thông nông thôn theo kế hoạch.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Văn Công

All in one
Lên đầu trang