Phong Điền nâng chất hoạt động kinh tế tập thể

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Phong Điền đã thành lập thêm 2 hợp tác xã nông nghiệp mới với 21 thành viên tham gia. Đó là Hợp tác xã Quan Tiến ở xã Nhơn Nghĩa và Hợp tác xã Vì Nông ở xã Tân Thới. Qua đó, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện là 21 hợp tác xã, với gần 500 thành viên tham gia, diện tích sản xuất khoảng 326ha. Trên địa bàn huyện còn có 50 tổ hợp tác với gần 1.070 thành viên tham gia.

Thời gian tới, huyện Phong Điền tiếp tục triển khai các giải pháp một cách đồng bộ và hiệu quả, góp phần củng cố, nâng chất mô hình kinh tế tập thể trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao trình độ quản lý cho các hợp tác xã, tổ hợp tác. Huyện quan tâm liên kết tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Kim Phúc

All in one
Lên đầu trang