Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) cần tạo điều kiện cho HTX tiếp cận vốn

Ngày 23/3, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) cần tọa điều kiện cho HTX tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Nhiều ý kiến cho rằng, qua thực tiễn cho thấy, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng.

Để tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tập thể phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia, Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) cần quy định một số điều kiện như: các tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã có tài sản hình thành sau đầu tư có thể được dùng làm tài sản thế chấp vay vốn.

Ngoài ra, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sử dụng giá trị tài sản hình thành từ quỹ chung mang tên riêng để bảo đảm an toàn cho số vốn cần vay.

Đồng thời, cần tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận thuận lợi hơn các nguồn vốn, đặc biệt là vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Ngoài ra, cần có các quy định tạo điều kiện cho hợp tác xã được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông, các hội chợ quảng bá sản phẩm; các chương trình tư vấn, đào tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin 4.0… theo các chương trình hỗ trợ của Trung ương, địa phương và các chương trình hợp tác quốc tế.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Thường trực Ủy ban Kinh tế sẽ tiếp tục hoàn thiện về nội dung Dự thảo Luật Hợp tác xã nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho sự phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác trong bối cảnh mới.

Trong đó sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định để thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, một số việc lớn, phù hợp có tính chất cụ thể có thể nghiên cứu luật hóa ngay; các quy định về tiếp cận thị trường tín dụng, các chính sách ưu đãi về thuế, phí…

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung tại các điều, khoản của Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và thiết kế lại bố cục, kết cấu của nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tên gọi của dự án Luật. Hiện nay, dự thảo Luật gồm 12 Chương, 113 Điều.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cũng cho biết bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Luật HTX năm 2012 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế gây khó khăn cho sự phát triển của các HTX, liên hiệp HTX. Chính vì vậy, Ban soạn thảo cần nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện để có những điều chỉnh phù hợp và thống nhất với quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ những rào cản từ đó tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể.

Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Dự thảo Luật Hợp tác xã đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3. Theo chương trình, dự thảo Luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Năm tới.

Theo Thời Báo Kinh Doanh

All in one
Scroll to Top