Hỗ trợ các mô hình khuyến nông, ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Đỏ, từ đầu năm đến nay, Cờ Đỏ tập trung duy trì, phát triển và hỗ trợ các mô hình khuyến nông trên địa bàn, tích cực đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất nông nghiệp.

Ngành nông nghiệp huyện phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn về quy trình canh tác lúa theo tiêu chuẩn bền vững (SRP), 1 lớp sản xuất theo quy trình dịch hại tổng hợp (IPM) và 3 lớp nâng cao năng lực kinh doanh cho hợp tác xã và nông dân (FBS). Các lớp tập huấn góp phần thúc đẩy ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị lúa gạo; nâng cao năng lực cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị nông sản, góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn. Huyện còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP Cần Thơ theo dõi mô hình lắp đặt hệ thống tưới phun tự động cho vườn cây ăn trái tại xã Trung Thạnh với quy mô 1ha, hỗ trợ 40% vật tư, thiết bị trị giá 26,6 triệu đồng; mô hình sản xuất rau đạt tiêu chuẩn VietGAP trên cây măng tây tại xã Đông Hiệp, quy mô 14.000m2, hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện (33 triệu đồng).

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục theo dõi các mô hình khuyến nông, khuyến ngư; tình hình phát triển cây giống trợ giá năm 2022 trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chuyên môn của huyện, xã và người nông dân trong công tác tập huấn ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật; chỉ đạo kịp thời lực lượng cán bộ chuyên môn nắm tình hình sản xuất của nông dân, kịp thời hướng dẫn kỹ thuật và các biện pháp phòng trừ dịch bệnh.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Thanh

All in one
Scroll to Top