Mỗi quận, huyện có một hợp tác xã điển hình, gắn với thế mạnh của địa phương

Ngày 17-2, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan và đại diện gần 100 HTX tiêu biểu của thành phố dự hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm qua, Liên minh HTX TP Cần Thơ triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ, củng cố và nâng chất hoạt động cho khu vực kinh tế tập thể, HTX. Hiện toàn thành phố có 309 HTX và 1.450 tổ hợp tác hoạt động đa dạng ở các ngành nghề, lĩnh vực. Ðáng chú ý, tổng vốn điều lệ của HTX toàn thành phố đến nay đạt trên 730 tỉ đồng/năm, tăng hơn 36 tỉ đồng so với năm trước. Trong đó, có hơn 70% HTX hoạt động hiệu quả, đem lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, tạo nên bước chuyển tích cực, tăng quy mô cả về số lượng lẫn chất lượng. Ðặc biệt ở lĩnh vực nông nghiệp, có nhiều HTX kiểu mới hoạt động với quy mô lớn, thu hút trên 100 thành viên, có vốn điều lệ từ 2-7 tỉ đồng, với tổng diện tích sản xuất từ 500-1.000ha, phát triển liên kết sản xuất, gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Năm 2023, Liên minh HTX thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp tích cực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới; thực hiện tốt công tác huy động và ưu tiên các nguồn lực từ ngân sách để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; hỗ trợ các HTX nâng chất hoạt động, gắn với yêu cầu chuyển đổi số… Qua đó, giúp các HTX dễ dàng tiếp cận các chính hỗ trợ, tạo đòn bẩy để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè, yêu cầu Liên minh HTX thành phố phối hợp với các sở, ngành hữu quan thành phố và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về phát triển HTX kiểu mới; đồng thời, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX; hỗ trợ các HTX nâng cao hiệu quả tổ chức các dịch vụ hỗ trợ đầu vào và đầu ra cho thành viên; phấn đấu mỗi quận, huyện có ít nhất một HTX điển hình tiêu biểu, gắn với phát triển sản phẩm đặc trưng và có thế mạnh của địa phương… Từ đó góp phần nâng chất hoạt động cho khu vực kinh tế tập thể, HTX ở các địa phương, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top