Công nhận Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của thành phố 

Ngày 15-2, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 324/QÐ-UBND công nhận Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa TP Cần Thơ.

Giao diện Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa TP Cần Thơ.

Theo đó, công nhận Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa TP Cần Thơ có địa chỉ truy cập tại trang https://check.cantho.gov.vn/ là hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của thành phố. UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ thành phố là cơ quan đầu mối quản lý, vận hành Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa TP Cần Thơ. Ðồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan ban hành quy chế quản lý Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa TP Cần Thơ, đảm bảo vận hành hiệu quả và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố…

Hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa TP Cần Thơ thuộc dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của TP Cần Thơ” do Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ thành phố chủ trì thực hiện. Qua thống kê, hiện có 56 cơ sở/doanh nghiệp/hợp tác xã tham gia với 303 sản phẩm. Trong đó, một số sản phẩm OCOP của thành phố như trà mãng cầu (Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên), dâu Hạ Châu (Hợp tác xã Dâu Hạ Châu Phong Ðiền), khô cá tra (Cơ sở sản xuất Út Anh), giá sạch Hồng Nhung (Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Nhung), sản phẩm từ cá thát lát (Công ty CP Thực phẩm Phạm Nghĩa)…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: K. Phúc

All in one
Scroll to Top