Đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thời gian qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng các địa phương trong nước đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các hợp tác xã (HTX) đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, từ đó số lượng các sản phẩm OCOP đã liên tục tăng mạnh.

Sản phẩm OCOP được trưng bày, giới thiệu tại một sự kiện triển lãm được tổ chức ở TP Cần Thơ.

Theo Bộ NN&PTNT, đến hết năm 2022, cả nước đã có 8.689 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao trở lên, tăng 3.919 sản phẩm so với năm 2020. Trong đó, có 65,5% sản phẩm 3 sao, 33,3% sản phẩm 4 sao, 20% sản phẩm đạt hạng 5 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm đã đạt hạng 5 sao. Hiện có hơn 4.273 chủ thể có sản phẩm OCOP, trong đó chủ thể là HTX chiếm tỷ lệ 38,6%, doanh nghiệp chiếm 26,1%, còn các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân chiếm 32,9% trên tổng số chủ thể. Dự kiến đến cuối năm 2023, cả nước có 9.500 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao trở lên.

Chương trình OCOP đã và đang góp phần quan trọng vào phát triển các sản phẩm chủ lực tại các địa phương, thúc đẩy ngành nghề tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Các sản phẩm OCOP với sự kết tinh của văn hóa truyền thống, bản sắc cộng đồng và tài nguyên bản địa, cùng với chất lượng tốt, an toàn thực phẩm, có bao bì đẹp, địa chỉ nơi sản xuất rõ ràng… đã tạo được lòng tin của người tiêu dùng và được nhiều người chọn sử dụng.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Khánh Trung

All in one
Lên đầu trang