Xây dựng và phát triển được 2.510 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn

Ðể ổn định đầu ra sản phẩm và khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thời gian qua nông dân tại các địa phương trong nước đã tích cực liên kết thành lập các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và kết nối với các doanh nghiệp để hình thành các chuỗi cung ứng nông sản an toàn.

Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại HTX dịch vụ trồng lúa sạch My Hậu ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm qua cả nước thành lập mới 980 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp lên 21.000 HTX và có 94 liên hiệp HTX nông nghiệp. Trong đó, có trên 65% số HTX được xếp loại khá, tốt và có 2.000 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số. Có 2.297 HTX nông nghiệp thành lập doanh nghiệp trong HTX, 145 HTX nông nghiệp trực tiếp tham gia xuất nhập khẩu và 1.200 HTX là chủ thể tham gia sản xuất và sở hữu khoảng 40% sản phẩm OCOP của cả nước. Hiện, cả nước cũng có 18.945 trang trại.

Bên cạnh phát triển HTX nông nghiệp, các địa phương cũng đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn và chương trình “Nông nghiệp sạch cho người Việt Nam, cho thế giới”, nhất là cho các đô thị lớn. Chú trọng tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, đảm bảo an toàn thực phẩm, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ. Cả nước đã xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn với 2.510 chuỗi, tăng 866 chuỗi so với năm 2021. Trong các chuỗi này có sự tham gia của trên 150 HTX, liên hiệp HTX và 300 đơn vị, doanh nghiệp.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Khánh Trung

All in one
Lên đầu trang