Nguy cơ giải thể Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã vì chậm ban hành thông tư

Nguy cơ giải thể Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã vì chậm ban hành thông tư

Việc các Bộ Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội chậm ban hành thông tư hướng dẫn liên quan Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) khiến nhiều quỹ có nguy cơ giải thể bắt buộc.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, ước đến 31.12.2022, cả nước có 51 tỉnh, thành phố thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Tổng vốn điều lệ của các quỹ là trên 1.200 tỷ đồng; tổng vốn hoạt động gần 2.400 tỷ đồng. Doanh số cho vay ước cả năm đạt trên 2.300 tỷ đồng.

Đối với Quỹ Trung ương, ước đến 31.12.2022, tổng nguồn vốn là 1.016 tỷ đồng. Trong năm 2022, quỹ ký hợp đồng cho vay 75 dự án tại 31 tỉnh, thành phố với tổng số tiền ký hợp đồng cho vay đạt 210 tỷ đồng, giải ngân cho 67 dự án với số tiền 150 tỷ đồng.

Về cơ bản, các quỹ đã tích cực giải ngân cho vay, dư nợ tăng 12,3% so với đầu năm 2022. Các quỹ địa phương đã tích cực đề xuất và được UBND tỉnh, thành phố cấp bổ sung vốn điều lệ từ ngân sách địa phương với tổng số tiền được cấp bổ sung hơn 92 tỷ đồng.

Tuy vậy, việc các bộ chậm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX khiến các quỹ này đang gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30.6.2022, có hiệu lực từ 15.8.2022. Còn Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12.8.2022, có hiệu lực từ 01.10.2022.

Hệ quả là, Quỹ Trung ương bị động trong việc hoàn thiện, đề xuất ban hành các văn bản tổ chức và hoạt động.

Về phía địa phương, UBND tỉnh, thành phố, các sở, ban, ngành chậm thẩm định xem xét tổ chức lại hoạt động của quỹ hoặc thành lập mới, Liên minh HTX Việt Nam cho biết.

Theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, chậm nhất đến 15.5.2024, các quỹ phải rà soát tổ chức lại hoạt động, bổ sung vốn điều lệ tối thiểu, nếu không đáp ứng được các điều kiện, phải giải thể bắt buộc.

“Như vậy, các quỹ địa phương chỉ còn hơn một năm tới để thực hiện. Với việc chậm tổ chức lại hoạt động, bổ sung vốn điều lệ tối thiểu như hiện nay thì nguy cơ nhiều quỹ phải giải thể bắt buộc”, Liên minh HTX Việt Nam lo ngại.

Hiện, cả nước còn 12 địa phương chưa thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, gồm: Cần Thơ, Kiên Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Nam Định, Khánh Hoà, Quảng Ninh, Hải Dương, An Giang, Tiền Giang.

Theo Đại biểu nhân dân

All in one
Scroll to Top