Khánh thành khu sản xuất, trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Giọt Phù Sa, huyện Phong Điền

Khánh thành khu sản xuất, trưng bày sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Giọt Phù Sa, huyện Phong Điền

All in one
Lên đầu trang