Thới Lai: 446 tổ hợp tác và 20 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

Thới Lai: 446 tổ hợp tác và 20 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả

Sáng 23-9, Huyện ủy Thới Lai tổ chức hội nghị sơ kết Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 2-2-2021 của Huyện ủy “Về đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2020-2025” (Nghị quyết số 05).

Hiện nay, toàn huyện có 457 tổ hợp tác (THT), tăng 83 THT so với năm 2020. Trong đó, có 377 THT trong lĩnh vực nông nghiệp, 80 THT phi nông nghiệp với tổng số 10.899 thành viên tham gia; có 446 THT hoạt động hiệu quả; 3 THT được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu Cục sở hữu trí tuệ. Huyện có 29 hợp tác xã (HTX), tăng 4 HTX so với năm 2020; trong đó có 22 HTX nông nghiệp, 7 HTX phi nông nghiệp. Hoạt động của các HTX ngày càng ổn định, có xu hướng phát triển. Doanh thu mỗi HTX bình quân hơn 6 tỉ đồng/năm, tăng 119 triệu đồng so với năm 2020; doanh thu bình quân của thành viên được 406 triệu đồng/năm, tăng 14 triệu đồng so với năm 2020; thu nhập bình quân của lao động trong HTX được 53,45 triệu đồng/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2020. Có 20% HTX hoạt động hiệu quả; 7HTX thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa và sản phẩm đảm bảo theo tiêu chuẩn VietGap hoạt động hiệu quả; 12 HTX ứng dụng công nghệ cao; 18 HTX tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn về sinh an toàn thực phẩm. Các thành viên của THT và HTX được hỗ trợ vay 95 tỉ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân, các ngân hàng để phát triển sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lưu ý, các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, Luật HTX; đẩy mạnh thông tin thị trường công nghệ, thị trường sản phẩm, cách làm hay trong ứng dụng công nghệ cao ở THT, HTX. Tạo sự liên kết rộng rãi trong nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho THT, HTX. Tích cực hỗ trợ THT, HTX ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu đến năm 2025 huyện có trên 20 HTX ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục hỗ trợ thành vên THT và HTX vay vốn để phát triển sản xuất.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Anh Dũng

All in one
Scroll to Top