Kết nối giữa hợp tác xã vận tải với hợp tác xã sản xuất

Kết nối giữa hợp tác xã vận tải với hợp tác xã sản xuất

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ, hiện thành phố có 42 HTX giao thông vận tải, với tổng vốn điều lệ trên 110 tỉ đồng, có 1.213 thành viên và 2.070 lao động thường xuyên.

Hiện phần lớn các HTX giao thông vận tải trên địa bàn thành phố đã phát huy tốt vai trò trong việc huy động phương tiện vận tải tư nhân và hộ cá thể, góp phần ổn định tổ chức vận tải ở địa phương và dần trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của thành viên về cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường thủy và đường bộ. Nổi bật có HTX Vận tải đường bộ TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều), HTX Thủy bộ Hưng Phú (quận Cái Răng)… đã nâng cao năng lực vận tải, thông qua việc huy động vốn, tài sản, phương tiện của thành viên, đổi mới phương thức tổ chức quản lý, thực hiện tốt các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên trong kinh doanh vận tải, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Để nâng cao năng lực hoạt động cho các HTX giao thông vận tải trong tình hình mới, ngoài chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý HTX, đáp ứng theo yêu cầu quản lý và phát triển HTX vận tải, các ngành, các cấp có liên quan cần hướng dẫn các HTX tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ dành cho khu vực kinh tế tập thể, HTX; đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ kết nối, tạo cơ hội liên kết hợp tác giữa HTX vận tải với các HTX sản xuất hàng hóa trong và ngoài thành phố, từ đó góp phần thúc đẩy hình thành mạng lưới từ cung ứng đến vận chuyển sản phẩm trong hệ thống các HTX với nhau.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top