Hỗ trợ hợp tác xã xúc tiến thương mại, kết hợp chuyển đổi số

Hỗ trợ hợp tác xã xúc tiến thương mại, kết hợp chuyển đổi số

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ các HTX xúc tiến thương mại, kết hợp chuyển đổi số trong tình hình mới.

Các HTX tham gia một hội chợ xúc tiến thị trường tiêu thụ hàng hóa tại TP Cần Thơ do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức.

Qua 7 tháng năm 2022, Liên minh HTX Việt Nam đã hỗ trợ 300 đơn vị, HTX tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và đầu tư cho các HTX, từ đó giúp các HTX tiếp cận trực tiếp được các đối tác, nhà phân phối hàng hóa trong và ngoài nước để phát triển cơ hội hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Cùng với đó, Liên minh HTX Việt Nam làm việc với Hội đồng phát triển kinh tế châu Âu (EEDC) để bàn thảo chiến lược, hoạch định chính sách kêu gọi các nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh dành cho khu vực kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn 2023-2030; phối hợp cùng Liên đoàn HTX Cộng hòa liên bang Ðức (DGRV) tổ chức tọa đàm “Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kết nối, phát triển quy mô và chuyển đổi số tại các HTX Cộng hòa liên bang Ðức” bằng hình thức trực tuyến. Qua đó, nhằm chia sẻ một số kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển, chiến lược kinh doanh và chuyển đổi số tại một số HTX ở Ðức; đồng thời, triển khai nhiều chương trình kết nối với các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ… Hiện, Liên minh HTX Việt Nam đang thực hiện các dự án về hiện đại hóa công nghệ thông tin để nắm bắt tình hình hoạt động cũng như tư vấn về pháp luật cho các HTX.

Những tháng cuối năm 2022, Liên minh HTX Việt Nam tập trung triển khai “Chương trình tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam năm 2022 và 2023”; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổ chức “Diễn đàn kinh tế hợp tác năm 2022”; đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ HTX về xúc tiến thương mại, tín dụng, đào tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số bằng các nguồn lực từ “Chương trình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025”…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Lên đầu trang