Trợ lực cho hợp tác xã phát triển, thích ứng với tình hình mới

Trợ lực cho hợp tác xã phát triển, thích ứng với tình hình mới

Để trợ lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển, thích ứng với tình hình mới, năm 2022, Liên minh HTX Việt Nam tập trung đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác, liên hiệp HTX về xúc tiến thương mại; đồng thời, hỗ trợ các HTX về vốn tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực…

Ngoài đẩy mạnh hỗ trợ HTX về vốn, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực, năm 2022, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành trên cả nước nghiên cứu, phân bổ kinh phí để thành lập một trung tâm, có vai trò đầu mối trong hỗ trợ phát triển, nhất là chuyển đổi số cho các HTX. Từ đó, trợ lực cho các HTX tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới để thực hiện tốt việc chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh thị trường…Hiện cả nước có 11 tỉnh, thành phố đã được hỗ trợ thành lâp “Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại và dịch vụ khác cho các HTX”, hỗ trợ tối ưu cho khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển tại các địa phương…

Lien minh HTX Việt Nam sẽ huy động các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX cấp tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác, liên hiệp HTX về xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực, vốn tín dụng, pháp lý…Phấn đấu đến năm 2025, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam sẽ xây dựng và đưa vào khai thác dự án ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX và tổ hợp tác trên địa bàn cả nước. Từ đó, tiếp tục đưa khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, gia tăng hiệu quả của kinh tế hộ thành viên, đóng góp trực tiếp vào GDP cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xá hội bền vững ở các địa phương.

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Mỹ Hoa

All in one
Scroll to Top