Xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn

Xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn

Nhằm tạo ra các loại nông sản và thực phẩm an toàn từ nơi sản xuất đến bàn ăn, TP Cần Thơ đang đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ người sản xuất và nông dân tại các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp để hình thành các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn.

Năm 2021, Cần Thơ đã xác nhận thêm 15 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn, với 25 sản phẩm được xác nhận trong chuỗi. Đồng thời, bổ sung 24 sản phẩm vào các chuỗi đã được xác nhận, nâng tổng số chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố lên 78 chuỗi, với 335 sản phẩm được xác nhận trong chuỗi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, thành phố không chỉ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn mà còn tích cực hỗ trợ nông dân thực hiện tiêu chuẩn hóa sản xuất, phát triển diện tích sản xuất các loại cây trông vật

Hiện Cần Thơ đã có 24,7 ha rau màu, 447 ha cây ăn trái và 561 ha lúa được chứng nhận sản xuất đạt theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: Khánh Trung

All in one
Scroll to Top