Hợp tác xã Cần Thơ tăng gấp hơn 2 lần

Hợp tác xã Cần Thơ tăng gấp hơn 2 lần

Theo Liên minh Hợp tác xã TP Cần Thơ, tính đến nay, địa phương này đã có 142 hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã mới, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2008.

Mô hình tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập cao ở TP Cần Thơ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ có 4 hợp tác xã giải thể và 13 hợp tác xã được thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp của Thành phố này lên 142 hợp tác xã, với 2.812 thành viên. Qua 10 tháng năm 2021, Thành phố cũng có 18 tổ hợp tác được thành lập mới, nâng tổng số tổ hợp tác trên địa bàn lên 1.407 tổ hợp tác, với 45.601 thành viên. Trên địa bàn TP Cần Thơ đã hình thành được nhiều cánh đồng lớn sản xuất lúa và vùng sản xuất rau màu, cây ăn trái và chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất tập trung quy mô lớn, tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn. Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo quy mô hàng hóa lớn.

Ðể tạo thuận lợi về đầu ra sản phẩm và khắc phục tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, thời gian qua nông dân TP Cần Thơ đã liên kết, thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp gắn với hình thành các cánh đồng lớn và vùng sản xuất nông sản tập trung quy mô lớn. Qua đó, nông dân có điều kiện đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo thuận lợi trong kết nối với các doanh nghiệp và nhà tiêu thụ.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất lúa được Thành phố triển khai đầu tiên tại huyện Vĩnh Thạnh với diện tích 400ha vào năm 2011. Ðến nay, đã được nhân rộng với tổng diện tích trên 30.000 ha/vụ. Hiện thành phố đã hình thành 18 vùng sản xuất rau màu được cấp chứng nhận sản xuất an toàn, với tổng diện tích 229ha, sản xuất tập trung với đa dạng chủng loại rau màu. Thành phố cũng đã hình thành được nhiều vùng trồng cây ăn trái tập trung, chuyên canh theo tiêu chuẩn và xây dựng được 37 mô hình vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái, góp phần tăng lợi nhuận cao gấp 1,5-2 lần. Về chăn nuôi, thành phố đã hình thành 248 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung…

Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ cũng tích cực phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đổi mới phương thức tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển hợp tác xã và lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, ngành về hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; đẩy mạnh truyền thông về hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị; mở các lớp tập huấn về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế  hợp tác, hợp tác xã cho lãnh đạo cấp huyện, xã, trưởng thôn, ấp và tổ chức chính trị – xã hội.

Ngoài ra, Liên minh còn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tiến hành rà soát những vướng mắc, khó khăn của các hợp tác xã. Trên cơ sở đó, thực hiện hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã; tập huấn cho cán bộ ở các địa phương về kiến thức kinh tế tập thể; tăng cường các giải pháp huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp; phát triển mở rộng liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản thông qua thực hiện liên kết tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp; hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất.

Liên minh hợp tác xã thành phố cũng chủ trương phát triển đa dạng hình thức tổ hợp tác, tạo điều kiện phát triển liên hiệp hợp tác xã ở các địa phương, liên vùng để sản xuất gắn với chuỗi giá trị; trong đó, tập trung cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Song song đó, tập trung đầu tư nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn và cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu của các hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã có điều kiện và năng lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả; đề xuất đổi mới mô hình Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để tăng khả năng huy động nguồn lực từ thị trường, tăng khối lượng vốn cho vay đối với hợp tác xã; đổi mới và nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ về công nghệ, quản trị và xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã./.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

All in one
Scroll to Top