Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Trung ương 5 khóa IX và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Trung ương 5 khóa IX và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã

Chiều 29/10, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị có 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Trung ương 5 khóa IX được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT (gọi tắt là Nghị quyết số 13) khẳng định rõ vai trò, vị trí quan trọng của KTTT trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nghị quyết đặt ra mục tiêu sớm đưa KTTT thoát khỏi yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong nền kinh tế quốc dân.

Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, khu vực kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều đổi mới và phát triển tích cực. Các HTX đã được tổ chức lại, HTX thành lập mới đều hoạt động theo Luật HTX năm 2012, phát huy được sức mạnh hợp tác, tương trợ giữa thành viên trong các HTX. Đến nay, số lượng, quy mô, chất lượng hoạt động của các khu vực kinh tế hợp tác, HTX có bước phát triển hơn trước, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhận thức của thành viên HTX và người dân về HTX kiểu mới được nâng lên và tự nguyện tham gia HTX. Theo báo cáo, số lượng HTX trên địa bàn tăng hơn 2,2 lần; quy mô thành viên bình quân trên 1 HTX là 44 thành viên, tăng bình quân 7 thành viên/HTX; vốn góp điều lệ bình quân tăng hơn 5 lần từ 470 triệu lên 2,4 tỷ đồng/HTX, nâng tổng vốn điều lệ đăng ký trên 700 tỷ đồng. Loại hình tổ chức, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đa dạng và phong phú dựa trên 2 mô hình pháp lý chủ yếu của Luật HTX năm 2012 là mô hình HTX dịch vụ phục vụ thành viên và mô hình HTX tạo việc làm cho thành viên.

Trong những năm gần đây, thành phố đã có thêm nhiều loại hình HTX, mô hình hợp tác hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, quản lý tiên tiến, tham gia chuỗi giá trị; điển hình như: HTX thủy sản Thắng Lợi (huyện Vĩnh Thạnh), HTX thủy sản Nhất Tâm (quận Ninh Kiều), HTX lúa giống Thốt Nốt, HTX sản xuất lúa giống Khiết Tâm (huyện Vĩnh Thạnh)… Bên cạnh đó, lĩnh vực hoạt động KTTT được mở rộng, phong phú, góp phần phát triển kinh tế hộ thành viên, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo được niềm tin vào triển vọng phát triển của khu vực KTTT, HTX.

Việc đổi mới tổ chức hoạt động giúp cho nhiều HTX có bước khởi sắc, từ nhận thức đến tổ chức và hoạt động, nêu cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy được sức mạnh tập thể, quan tâm đến thị trường, chú trọng chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu vào, đầu ra cho thành viên. Qua đó, góp phần tích cực tạo dựng vị trí, thu nhập của người trực tiếp lao động, sản xuất các sản phẩm, dịch vụ trong các chuỗi giá trị hàng hóa trên thị trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến; đánh giá kết quả, những hạn chế còn tồn tại; phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và 10 năm thực hiện Luật HTX năm 2012; đề xuất những nội dung, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành trong thời gian tới tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về KTTT, HTX. Đồng thời, cần đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý và hỗ trợ đối với KTTTT, HTX, phát huy hơn nữa vai trò Liên minh HTX thành phố. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực điều hành HTX, công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX sát với tình hình thực tế. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Liên minh HTX thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương xúc tiến thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX TP Cần Thơ theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ/-CP của Chính phủ, tạo kênh huy động vốn hỗ trợ các HTX vay vốn mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch củng cố HTX yếu kém, mạnh dạn giải thể các HTX hoạt động không hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Hè tin tưởng qua Hội nghị này các cấp, các ngành nâng cao nhận thức về công tác lãnh đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn tiếp theo. Việc phát triển HTX phải coi trọng chất lượng, xây dựng HTX kiểu mới đủ năng lực tiếp cận ứng dụng tiến bộ công nghệ vào kinh doanh, sản xuất, chế biến, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần cho sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

CanTho Portal

All in one
Lên đầu trang