Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trúng cứ Ban lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương (ICA – AP)

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trúng cứ Ban lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương (ICA – AP)

Ngày 30/11, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ICA – AP) và bầu cử Ban lãnh đạo ICA – AP. Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực và Liên đoàn HTX nông nghiệp Hàn Quốc (NACF) chủ trì cuộc họp. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trúng cứ Ban lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương (ICA – AP) nhiệm kỳ 4 năm (2020-2024).

Phát biểu khai mạc, Ông Li Chungsen, Chủ tịch của Liên minh Hợp tác xã Châu Á – Thái Bình Dương chủ trì cuộc họp. Ông Li chào mừng tất cả các đại biểu và phát biểu rằng năm 2021 là một năm bất ngờ trước những diễn biến của đại dịch Covid-19. Sự kiện chưa từng có này đã dẫn đến thiệt hại cho nhiều người, đặt ra những thách thức về sức khoẻ và rủi ro cho hoạt động kinh doanh do các hạn chế mà chính phủ quy định. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là thực hành theo các giá trị và nguyên tắc chung của hợp tác xã và tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu của các hợp tác xã.

Chân dung Ông Nguyễn Ngọc Bảo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trúng cứ Ban lãnh đạo ICA - AP

Ông Balasubramanian Iyer, Tổng Giám đốc khu vực ICA – AP chào đón đại biểu tham gia cuộc họp Đại hội đồng, ông đã trình bày về báo cáo các hoạt động về tình hình thành viên năm 2021, báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo hoạt động dự án của ICA, ICAAP-EU.

Tại đây Ông Balasubramanian Iyer chia sẻ, tại các chương trình/hội thảo/hội nghị đã được diễn ra trong thời gian vừa qua, ông Balu cảm ơn các thành viên đã hỗ trợ các sự kiện tại quốc gia của họ và nói rằng “đây chính là biểu hiện của sự hợp tác giữa các hợp tác xã và đặc biệt là nỗ lực của chúng ta trong giáo dục và đào tạo”.  Hiện tại, ICA-AP có 111 tổ chức thành viên đến từ 32 quốc gia. Ông Balasubramanian Iyer yêu cầu các thành viên khuyến khích các tổ chức khác ở quốc gia của họ trở thành thành viên của ICA. ICA cần sự hỗ trợ của tất cả các thành viên trong việc thúc đẩy ICA.

Đại đồng Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực (ICA – AP) lần này đã bầu Ban lãnh đạo ICA – AP, kết quả như sau: Chủ tịch là ông Chandrapal Sigh Yadav – Chủ tịch Liên đoàn HTX quốc gia Ấn Độ, 02 Phó Chủ tịch: ông Zhenhong Cai – Liên đoàn HTX Cung tiêu toàn Trung Quốc và ông Dato Dr. Abdul Fattah Abdullah – Tổ chức ANGKASA (Malaysia), Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trúng cứ Ban lãnh đạo ICA – AP nhiệm kỳ 4 năm (2020-2024) với số phiếu 200/226 phiếu bầu cử và đại biểu từ các tổ chức HTX các nước Úc, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Palestine, Philipines, Sri Lanka.

Báo cáo chi tiết về Kết quả cuộc họp các Uỷ ban chuyên môn và Đại hội đồng Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực (ICA-AP) trực tuyến và bầu cử Ban lãnh đạo ICA-AP từ ngày 28-30/11/2021 tại đầu cầu Hàn Quốc (tại đây)

vca.org.vn

All in one
Lên đầu trang