Nỗ lực hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao

Nỗ lực hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2021, huyện Cờ Ðỏ đăng ký xây dựng hoàn thành xã nông thôn mới (NTM) Trung Hưng và phấn đấu hoàn thành thêm xã NTM nâng cao Ðông Hiệp. Mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và đồng lòng của nhân dân, Trung Hưng và Ðông Hiệp đã “về đích” xây dựng NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Cán bộ hội, đoàn thể xã Đông Hiệp cùng người dân tham gia vệ sinh, dọn dẹp cảnh quan môi trường dọc đường tỉnh 922 đi qua địa bàn. Ảnh chụp vào tháng 2-2021.

Để hoàn thành xã NTM nâng cao năm 2021, Trung Hưng đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp. Ðồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản lý xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, cán bộ từng ngành bám sát, phụ trách từng tiêu chí cụ thể và theo dõi đánh giá kết quả thực hiện theo từng tháng. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với các ngành chuyên môn huyện thực hiện các công trình trên địa bàn. Nhờ đó, đến tháng 9-2021, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch UBND xã Trung Hưng, cho biết: Xây dựng NTM nâng cao, Trung Hưng chuyển mình mạnh mẽ. Cụ thể, các hạng mục về hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ. Thực hiện tốt liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, tăng giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 57,63 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,43%. Ðặc biệt, đó chính là sự đồng thuận của nhân dân ủng hộ cùng chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao. Ðiều đó thể hiện qua việc đóng góp xây dựng nhà tình thương, cầu, đường giao thông nông thôn, cũng như những hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần cho người dân.

Qua rà soát, đầu năm 2021 xã Ðông Hiệp đạt 16/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: thu nhập, tổ chức sản xuất và y tế. Xác định vai trò chủ thể là người dân trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, xã Ðông Hiệp chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân hiểu rõ, từ đó tích cực tham gia, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tại buổi lễ phát động xây dựng xã NTM nâng cao, Ðông Hiệp đã vận động nhà hảo tâm, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn xã ủng hộ trên 700 triệu đồng. Ðồng thời, ra quân vệ sinh cảnh quan môi trường tại đường tỉnh 922 và các tuyến lộ giao thông nông thôn.

Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Ðông Hiệp, diện mạo NTM nâng cao của xã dần hiện hữu. Ðường làng, ngõ xóm xanh – sạch – đẹp; trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Theo ông Nguyễn Văn Mến, Chủ tịch UBND xã Ðông Hiệp, qua quá trình xây dựng NTM nâng cao, Ðông Hiệp đã đạt một số kết quả nổi bật. Ðiển hình, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,99 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%. Xã vận động thành lập mới 2 tổ hợp tác và 2 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn là 3 hợp tác xã và 30 tổ hợp tác. Cảnh quan môi trường ngày càng sáng – xanh – sạch đẹp, xây dựng được nhiều mô hình đèn đường trước ngõ…

Cùng nỗ lực của địa phương, UBND huyện Cờ Ðỏ quan tâm, hỗ trợ hành trình xây dựng NTM nâng cao của Trung Hưng và Ðông Hiệp. Ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ, chia sẻ: Ðối với tiêu chí tổ chức sản xuất, huyện chỉ đạo các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục thực hiện liên kết, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Bên cạnh đó, yêu cầu các xã thường xuyên rà soát, kịp thời vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là trường hợp thẻ đã hết hạn nhằm đảm bảo duy trì tỷ lệ này. Những công trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao, như nâng chất các thiết chế văn hóa, nhà thông tin ấp, các tuyến đường giao thông nông thôn… huyện làm việc với đơn vị thi công, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình…

Xây dựng NTM nâng cao là cơ sở để các tiêu chí NTM thực sự đi vào chiều sâu, là dịp để mỗi người dân tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, kiến thiết xây dựng quê hương. Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định công nhận xã Trung Hưng và Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021. Ðây là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 xã. Ðồng thời tiếp thêm động lực để 2 xã phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tiến tới xã NTM kiểu mẫu…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đề nghị xã Trung Hưng và Cờ Đỏ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đây là cốt lõi trong quá trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, cần có lộ trình, xây dựng những giải pháp căn cơ hơn nữa triển khai thực hiện đối với những tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững. Hai xã tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…

Theo Báo Cần Thơ
Tác giả: T. Trinh

All in one
Scroll to Top