Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Liên minh HTX các cấp

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Liên minh HTX các cấp

Ngày 16-17/11, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Các cán bộ và Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã các tỉnh/thành phố. Đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Lê Văn Nghị chủ chỉ Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Lê Văn Nghị phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghị cho biết, khoá tập huấn được diễn ra với mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Bên cạnh đó, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Liên minh HTX các cấp, phổ biến, quán triệt Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam theo Quyết định 1328/QĐ-TTg, ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Thanh tra viên Cao cấp Vũ Văn Chiến – Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thanh tra viên Cao cấp Vũ Văn Chiến – Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết kinh tế tập thể, hợp tác xã là một mô hình kinh tế có truyền thống khá lâu dài, gắn liền với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hợp tác xã có triển vọng kinh tế rất lớn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Để bảo vệ quyền và lợi ích của các hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã, đã xuất hiện những tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Theo định nghĩa mang tính pháp định: Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyện thành lập nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể được tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội và pháp luật có liên quan (điều 57 Luật HTX năm 2012).

Tại Việt Nam hiện nay, tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy mô lớn nhất trên cả nước là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Xuất phát từ vị trí, vai trò đó, trong hoạt động của mình, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cũng như các tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh/thành phố thường xuyên nhận được những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của các thành viên, đòi hỏi tính chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát. Việc giải quyết nhanh chóng, hợp pháp, hợp tình, hợp lý những đơn thư này là một yêu cầu quan trọng với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, góp phần vào việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp cho những thành viên của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Qua Hội nghị, các nội dung chính được hội nghị hướng đến như hướng dẫn, bồi dưỡng trình tự, thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh của thành viên và thành viên HTX; Hướng dẫn, bồi dưỡng trình tự, thủ tục bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên và thành viên HTX; Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; Phổ biến, quán triệt Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; Báo cáo tình hình phát triển HTX hiện nay và xu hướng phát triển HTX đến năm 2030 (thế giới và Việt Nam).

Đồng chí Lê Văn Nghị đánh giá đây là khoá tập huấn rất có ý nghĩa, nhiều nội dung kiến thức quan trọng cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hệ thống Liên minh Hợp tác xã tỉnh/thành phố và các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã.

“Đề nghị các thành viên tham gia Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ để tiếp thu trọn vẹn các nội dung được báo cáo viên trình bày; chủ động trao đổi những vấn đề chưa rõ để tích luỹ được nhiều kiến thức, kinh nghiệm áp dụng trong thực tế của HTX”- Đồng chí Lê Văn Nghị nhấn mạnh tại Hội nghị.

vca.org.vn

All in one
Scroll to Top