Phong Điền chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Phong Điền chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Trong 10 tháng năm 2021, Phong Điền đã vận động nông dân trên địa bàn cải tạo vườn cây ăn trái với diện tích 93,5ha, chuyển đổi từ đất trồng lúa sáng vườn cây ăn trái 159ha. Diện tích cây ăn trái toàn huyện hiện khoảng 8.562ha, tổng sản lượng thu hoạch là 79.516 tấn, đạt 80,3%  kế hoạch, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Huyện đã xây dựng 4 vùng sản xuất chuyên canh gồm: sầu riêng xã Tân Thới diện tích 612ha, vú sữa xã Giai Xuân diện tích 452ha, dâu Hạ Châu xã Nhơn Ái diện tích 438ha, nhãn Nhơn Nghĩa diện tích 330ha.

Toàn huyện hiện có 18 hợp tác xã (HTX) với 443 thành viên và 48 tổ hợp tác với 1.027 thành viên. Tái đánh giá nội bộ 4 mô hình VietGAP tại HTX Trường Trung A, HTX Tân Thới 1 xã Tân Thới, Tổ hợp tác sầu riêng Tân Thành xã Nhơn Nghĩa, HTX Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hữu Thiên xã Mỹ Khánh. Bên cạnh đó, khảo sát chọn hộ đăng ký mô hình nuôi lươn không bùn xã Giai Xuân, xã Mỹ Khánh và cá chạch lấu xẫ Nhơn Nghĩa, Tân Thới. Huyện tổ chức 28 lớp tập huấn, hội thảo với 794 lượt nông dân tham dự.

Theo Báo Cần Thơ

All in one
Scroll to Top