Hỗ trợ thành viên hợp tác xã vượt qua đại dịch Covid-19

Hỗ trợ thành viên hợp tác xã vượt qua đại dịch Covid-19

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều nước trên thế giới, đồng cảm với những khó khăn do đại dịch để lại, Liên đoàn HTX Cung Tiêu Trung Quốc tiếp tục tặng quà hỗ trợ cho thành viên HTX khu vực Tây Bắc Sông Hậu, Tây Nam Sông Hậu, và một số tỉnh phía Nam tại Việt Nam với tinh thần tương thân tương ái, động viên tinh thần, đảm bảo cho bà con HTX ổn định phát triển sản xuất. 

All in one
Lên đầu trang