Chủ tịch nước: Cần giúp HTX có tổ chức hiện đại, kiểu mới để phát triển

Chủ tịch nước: Cần giúp HTX có tổ chức hiện đại, kiểu mới để phát triển

Chiều 2/11, tại Ninh Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội và kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước cho rằng, ngoài sự hỗ trợ của các địa phương cho các HTX về vốn, công nghệ như hiện nay thì cần hỗ trợ các HTX về tổ chức để có một mô hình tổ chức hiện đại, kiểu mới, vượt lên hẳn tư duy về mô hình HTX truyền thống. Trong đó, phải vốn hóa được quyền lợi của xã viên, giúp các hội viên có cùng tầm nhìn thì mới đi xa được.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết đã nỗ lực triển khai Nghị quyết số 13 ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) và Chỉ thị số 11 ngày 08/4/2002 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đến nay, toàn tỉnh có 421 HTX, thu nhập tăng 5 lần so với năm 2013, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và ổn định an ninh chính trị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Ninh Bình

Tại buổi làm việc, Liên minh HTX Việt Nam và các đại biểu đánh giá, hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có sự chuyển biến tích cực, nhất là các HTX thành lập sau năm 2012 với các lãnh đạo trẻ. Tuy nhiên, các HTX còn khó khăn trong tiếp cận vốn, khoa học công nghệ, nguồn lực đất đai, mặt bằng, kết nối thị trường. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định, kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đây là đường lối chúng ta phải tổ chức thực hiện. Chủ tịch nước cũng nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là hạt nhân, trung tâm của HTX là xã viên. HTX là phương tiện để phục vụ xã viên. 

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn, Chủ tịch nước nêu 3 vai trò quan trọng của HTX. Thứ nhất, HTX là tổ chức kinh tế, kế sinh nhau, thu nhập cho xã viên là người lao động; Thứ hai, HTX như một doanh nghiệp, lấy con người là trọng tâm, với mục tiêu góp phần vào sự bình đẳng và công bằng xã hội, đặc biệt là quá trình toàn cầu hóa; và thứ ba, HTX tổ chức dựa vào cộng đồng, đề cao tính dân chủ và nguyên tắc tự nguyện.

“Hôm nay nhiều đại biểu nói về sự hỗ trợ vốn, quỹ… nhưng hỗ trợ HTX phù hợp với các quy định về bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, tôn trọng nguyên tắc của thị trường, không quay lại cơ chế bao cấp, phi kinh tế, áp đặt như HTX kiểu cũ. Cho nên các vấn đề tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi trong mọi hoạt động của HTX mà Bác Hồ đã chỉ dạy vẫn là bài học nguyên vẹn. Đây là vấn đề cần thảo luận, đánh giá, tổng kết và nâng thành vấn đề lớn về quá trình phát triển HTX tại Việt Nam. Với vai trò phát triển HTX như vậy và kết quả bước đầu phát triển HTX tại Ninh Bình, có thể nói, sự phát triển và nâng cao hoạt động của các HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo” – Chủ tịch nước yêu cầu.

Từ thực tế tại Ninh Bình, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy có 330.000 người tham gia kinh tế tập thể với thu nhập khá, chiếm gần 60% tổng số lao động của tỉnh. Trong nhiều HTX có cả các chi bộ, tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả. Để có được điều này là nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương hỗ trợ các HTX, quan tâm chăm lo tới các thành viên và người lao động.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Ninh Bình và các địa phương cần khai thác được lợi thế tiềm năng của mô hình HTX, đó là lợi thế xã hội, lợi thế về số đông để thay đổi căn bản phương thức sản xuất trong nông nghiệp cũng như các lĩnh vực ở đời sống nông thôn. Trong đó, Chủ tịch nước gợi ý với Ninh Bình là gắn phát triển HTX với thế mạnh, trụ cột phát triển là du lịch, cơ khí, dịch vụ…

Tán thành với các đại biểu dự họp, Chủ tịch nước cho rằng, cấp ủy, chính quyền, địa phương phải tập trung tháo gỡ các vướng mắc, bất cập về pháp luật, chính sách, kết nối, quản trị, hỗ trợ đất đai, công nghệ, thị trường, đào tạo lao động. Ngân hàng Chính sách xã hội và các quỹ hỗ trợ tài chính của các địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ, cụ thể.

“Để khái quát các yếu tố giúp HTX thành công, trước hết phải có một tổ chức hiện đại, kiểu mới, vượt lên hẳn tư duy về mô hình HTX truyền thống, phải vốn hóa được quyền lợi của hội viên. Thứ hai là chiến lược, tất cả các HTX, tổ hợp tác yêu cầu phải có tầm nhìn. Các xã viên HTX phải cùng tầm nhìn thì mới đi xa được. Thứ ba, phải áp dụng các mô hình quản trị tổ chức như một doanh nghiệp hiện đại. Cần thiết thì các HTX quy mô lớn có thể thuê các giám đốc điều hành chuyên nghiệp, có năng lực quản trị, thực sự tạo ra giá trị gia tăng mới” – Chủ tịch nước nói.

Từ thực tế các HTX có nhân lực trẻ tuổi đã thổi luồng gió mới cho các HTX, Chủ tịch nước cho rằng, cần thu hút, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tâm huyết cho các HTX. Trong đó, người lãnh đạo HTX phải có vai trò nhạy bén, năng động của một doanh nhân, có trái tim vì cộng đồng rất lớn. Cùng với đó là đẩy mạnh đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất và sức cạnh tranh.  

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương tiếp tục tổng kết Nghị quyết 13 của Trung ương; quan tâm hỗ trợ chính sách, nguồn lực, cơ hội để HTX phát triển; Hỗ trợ chi phí đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho các hội viên; Khuyến khích các ngân hàng thương mại dành nguồn lực cho các HTX.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan liên quan phối hợp với các địa phương tiếp tục tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể. Cấp chính quyền, cấp ủy các cấp cần quan tâm hỗ trợ hơn nữa về cơ chế, chính sách, nguồn lực, cơ hội để hợp tác xã có thể phát huy thế mạnh đóng góp cho nền kinh tế đất nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị để vận động hội viên; giám sát thực hiện chính sách pháp luật phát triển kinh tế tập thể ở địa phương. Đặc biệt, Chủ tịch nước lưu ý cần nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm Trung tâm y tế huyện Hoa Lư. Chủ tịch nước đánh giá cao Ninh Bình trong suốt nhiều tháng qua giữ được vùng xanh, là nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của tỉnh. Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là tiêm vaccine, Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh đã xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực, nhất là từ nhiều thành phần kinh tế, để đẩy nhanh tiêm chủng cho người dân. Đây là một trong số ít tỉnh làm tốt công tác xã hội hóa, được nhân dân ủng hộ mạnh mẽ. Chính điều đó góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh cho tỉnh Ninh Bình và có thể sớm mở cửa du lịch và các hoạt động kinh tế./.

vov.vn

All in one
Scroll to Top