Sáng ngày 30/3/2021, tại trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Thạnh An (thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2021 về tình hình hoạt động của Quỹ.


Đến tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Đức Phương – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ, Ông Trần Quốc Hà – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ, lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Sóc Trăng, Quỹ bảo lãnh tín dụng cùng các thành viên của Quỹ.


Tại Đại hội Quỹ đã thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ kiểm soát năm 2021.


Năm 2020, tình hình hoạt động của Quỹ đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước đánh giá xếp loại A. Chất lượng tín dụng của Quỹ được nâng cao, tổng nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 122% kế hoạch, đặc biệt giảm nợ xấu dưới mức 1%/tổng dư nợ; Quỹ tăng cường phát triển thành viên mới (mở thêm 01 phòng giao dịch tại ấp E1 xã Thạnh An), số thành viên tham gia Quỹ 634 thành viên tăng 38 thành viên; Quỹ luôn tuân đúng các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Luật HTX 2012.

All in one
Scroll to Top