Hợp tác xã Nông nghiệp Thân Thiện khánh thành cầu phục vụ nông thôn

Lập thành tích chào mừng Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và Đại hội VI Liên minh HTX TP Cần Thơ. Ngày 30/7/2020, Hợp tác xã Nông nghiệp Thân Thiện tổ chức lễ khánh thành cầu mang tên Hợp tác xã Nông nghiệp Thân Thiện tại phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Đến dự có ông Trương Văn Kiệm – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các ban ngành địa phương cùng các thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Thân Thiện.

Cầu được xây dựng tổng kinh phí 91,9 triệu đồng trong đó thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Thân Thiện đóng góp 59,5 triệu đồng và 37 thành viên liên kết HTX đóng góp 32,4 triệu đồng. Diện tích cầu rộng 3 mét, có chiều dài 25 mét, tải trọng 2,5 tấn. Cầu được xây dựng mục đích tạo thông thương đi lại cho cộng đồng và thuận lợi cho việc tổ chức các dịch vụ của HTX.

Hoạt động của HTX đã có những đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho trên 60 lao động và bao tiêu nông sản trên 500 ha cho thành viên HTX.

Văn Thuận

 

All in one
Lên đầu trang